/ / / / FC#9.33 บลอนด์ทองประกายสว่างพิเศษ

FC#9.33 บลอนด์ทองประกายสว่างพิเศษ

รหัสสินค้า :

คุณสมบัติ

NULL

วิธีใช้งาน

วิธีใช้ : ใช้ฉีดบนเส้นผมและหนังศรีษะหลังจากทำเคมีทิ้งไว้ 3-5 นาทีก่อนล้างน้ำ

แชร์