/ / / / FC#7 บลอนด์

FC#7 บลอนด์

รหัสสินค้า :

คุณสมบัติ

NULL

วิธีใช้งาน

ใช้สระเพื่อทำความสะอาดเส้นผมและเปิดเกล็ดผมก่อนทำเคมี

แชร์