หลังจากที่เข้าเครื่องจับเวลาและอุณหภูมิเรียบร้อยแล้ว ให้เทน้ำยาใส่ขวดโกรกยืดแล้วชโลมน้ำยาโกรกให้ทั่วลอนแกนทั้งศีรษะ จากนั้นจับเวลา 15 นาที เมื่อได้ตามเวลาที่กำหนดแล้วล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดจากนั้นจัดแต่งทรงผมตามต้องการ