/ / / / ผงฟอกสีผม

ผงฟอกสีผม

รหัสสินค้า :

คุณสมบัติ

ใช้ฟอกสีผมโดยผสมกับ แฟนตาซี ไฮโดรเจน 9% 1 : 3 คนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อครีมเดียวกัน ถ้าฟอกผมที่เสียให้ใช้ แฟนตาซี ไฮโดรเจน 6%

แชร์