Showing the single result

  • TG/STOP สเปรย์หยุดการทำงานของน้ำยา

    ผมที่ทำการดัดเมื่อเช็คความยืดหยุ่นได้แล้ว จำเป็นต้องล้างน้ำแต่ทำให้เสียเวลาในการล้างและทำให้ลูกค้าเจ็บหนังศีรษะ ใช้ TG-STOP ฉีดแทนการล้างน้ำ ทำให้สะดวกต่องานดัดและยังทำให้ลอนดัดออกมามีสปริงดียิ่งขึ้นด้วย