Showing all 16 results

 • สีย้อมผม DC#TEAL สีฟ้าน้ำทะล 100 ml.

  สีย้อมผม DC#TEAL สีฟ้าน้ำทะล 100 ml.

 • #22 เทา

  มีสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างเคราตินที่ขาดหาย และยังช่วยเพิ่มประกายสี ให้เงางามเด่นชัด และติดทนนาน

 • #14 ม่วงบลูเบอร์รี่

  มีสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างเคราตินที่ขาดหาย และยังช่วยเพิ่มประกายสี ให้เงางามเด่นชัด และติดทนนาน

 • #13 ม่วง

  มีสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างเคราตินที่ขาดหาย และยังช่วยเพิ่มประกายสี ให้เงางามเด่นชัด และติดทนนาน

 • #11 น้ำเงิน

  มีสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างเคราตินที่ขาดหาย และยังช่วยเพิ่มประกายสี ให้เงางามเด่นชัด และติดทนนาน

 • #10 ส้มทอง

  มีสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างเคราตินที่ขาดหาย และยังช่วยเพิ่มประกายสี ให้เงางามเด่นชัด และติดทนนาน

 • #09 น้ำตาลเขียวขี้เถ้า

  มีสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างเคราตินที่ขาดหาย และยังช่วยเพิ่มประกายสี ให้เงางามเด่นชัด และติดทนนาน

 • #08 แดงส้มสด

  มีสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างเคราตินที่ขาดหาย และยังช่วยเพิ่มประกายสี ให้เงางามเด่นชัด และติดทนนาน

 • #05 เหลือง

  มีสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างเคราตินที่ขาดหาย และยังช่วยเพิ่มประกายสี ให้เงางามเด่นชัด และติดทนนาน

 • #06 สีเขียว

  มีสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างเคราตินที่ขาดหาย และยังช่วยเพิ่มประกายสี ให้เงางามเด่นชัด และติดทนนาน

 • #03 แดงม่วง

  มีสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างเคราตินที่ขาดหาย และยังช่วยเพิ่มประกายสี ให้เงางามเด่นชัด และติดทนนาน

 • #02 แดงเลือดนก

  มีสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างเคราตินที่ขาดหาย และยังช่วยเพิ่มประกายสี ให้เงางามเด่นชัด และติดทนนาน

 • CS-1 สีแดง

  แชมพูสำหรับเปลี่ยนสีผม เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำสีแต่ไม่มีเวลาหรือผู้ที่ต้องการเคลือบสีผมให้ติดทนดียิ่งขึ้น

 • #01 น้ำตาลเข้ม

  มีสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างเคราตินที่ขาดหาย และยังช่วยเพิ่มประกายสี ให้เงางามเด่นชัด และติดทนนาน

 • CS-1 สีน้ำเงิน

  แชมพูสำหรับเปลี่ยนสีผม เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำสีแต่ไม่มีเวลาหรือผู้ที่ต้องการเคลือบสีผมให้ติดทนดียิ่งขึ้น

 • CS-1 สีเทา

  แชมพูสำหรับเปลี่ยนสีผม เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำสีแต่ไม่มีเวลาหรือผู้ที่ต้องการเคลือบสีผมให้ติดทนดียิ่งขึ้น