ช่องทางชำระเงิน และนโยบายการจัดส่ง

077-1-16653-2     รุ่งทิพย์ มั่นทอง

นโยบายการจัดส่ง

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 

 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 2-10 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้า หรือ ประเภทของตัวแทนจำหน่าย  โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
 • บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าแจ้งหลักฐานการชำระค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
 • การจัดส่งสินค้า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
         –  จัดส่งถึงที่หมายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (Door to Door) : จะจัดส่งสินค้าให้หลังจากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับการโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้า จากพนักงานจัดส่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการรายการสั่งซื้อ
         –    จัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน
 • บริการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) หรือในจังหวัดที่มีสภาวะไม่ปกติ ระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้บริษัทผู้ให้บริการขนส่งเป็นผู้ดำเนินการ
 • ค่าบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ 100 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ
 • ยกเว้นค่าบริการจัดส่งสินค้าเมื่อมียอดสั่งซื้อสูงกว่า 2,000 บาทต่อรายการสั่งซื้อ 
 • เนื่องจากนโยบายการจัดส่งสินค้าในแต่ละโปรโมชั่นอาจไม่เหมือนกัน ให้ลูกค้าตรวจสอบโดยอ่านรายละเอียดนโยบายการจัดส่งสินค้าในแต่ละโปรโมชั่น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Our company is a collective of amazing people striving to build delightful products.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using.